Lidkaart 2013
Lidkaart 2016

Bij lidmaatschap:
  • Ontvang je ons driemaandelijkse tijdschrift ‘De Pelgrim’. Deze toezendingen starten met het eerstvolgende nummer dat gepubliceerd wordt na het ingaan van uw lidmaatschap. Eerder verschenen exemplaren worden niet toegezonden.

  • Krijg je een email die je lidmaatschap bevestigd en je de nodige informatie geeft om je als lid aan te melden op de website van het Genootschap. Als bijlage bij die email ontvangt je ook je lidkaart.

  • Via de website kan je je paswoord veranderen, je eigen gegevens nakijken en eventueel aanpassen of je lidkaart downloaden. Klik hier om dit te doen.