Lidkaart 2013
Lidkaart 2016

Bij lidmaatschap:

  • ontvang je ons driemaandelijkse tijdschrift ‘De Pelgrim’. Deze toezendingen starten met het eerstvolgende nummer dat gepubliceerd wordt na het ingaan van uw lidmaatschap. Eerder verschenen exemplaren worden niet toegezonden.

  • krijg je een lidkaart. De lidkaart wordt samen met het eerstvolgende nummer van de Pelgrim opgestuurd. Die staat afgedrukt op het verzendblad van ons tijdschrift "De Pelgrim".