DIENSTEN > LID WORDEN
Lid worden
redactionele opmerkingenWaarom lid?
redactionele opmerkingenInloggen + Hulp
redactionele opmerkingenEigen Account

Hoe kan je lid worden?           

 • Het lidmaatschap is enkel geldig voor het lopende kalenderjaar.
  Vanaf november worden de leden die zich aanmelden voor het volgende kalenderjaar ingeschreven.
 • De bijdrage per gezin voor 2017 is vastgesteld als volgt:

  wonende in België
  27,50 €
  wonende in het buitenland
  35,00 €

 • Bij niet-domiciliëring kan gestort worden op rekeningnummer 280-0562003-22 van het Vlaams Compostelagenootschap (IBAN: BE06 2800 5620 0322, BIC: GEBABEBB).

 • Na domiciliëring of ontvangst van de betaling:
  • wordt je lidmaatschap geactiveerd,
  • ontvang je de nog te verschijnen driemaandelijkse tijdschriften ‘De Pelgrim’ en de nieuwsbrieven ‘¡HOLA!" van dat jaar. Eerder verschenen exemplaren worden niet toegezonden.
  • krijg je een lidkaart. De lidkaart wordt samen met de zending van de Pelgrim opgestuurd en staat afgedrukt op het verzendblad van ons tijdschrift.

 • Er wordt een speciale regeling getroffen voor scholen die met hun leerlingen naar Compostela stappen. Hiervoor moet echter contact opgenomen worden met de webmaster@compostelagenootschap.be.
 • Voor het INFOPUNT kan je bijna elke zaterdag van 10 tot 16 uur van september tot juni terecht in het secretariaat van het Vlaams Compostelagenootschap in het Diocesaan Pastoraal Centrum (DPC), Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen; 015 29 84 36. Niet toegankelijk op paaszaterdag, tijdens de kerstvakantie en op feestdagen die op zaterdag vallen.