Het etappeteam

Rol

Als etappeverantwoordelijke (afgekort EV) ben je de drijvende kracht achter je ploeg medewerkers om de tocht langs jullie etappe van het Jakobskerkenpad succesvol te laten verlopen. Samen zijn jullie het aanspreekpunt voor wat er op de etappe dient te gebeuren. Jullie zijn praktisch van aanpak, zorgen voor D.E.S. (douchen, eten, slapen) voor de deelnemers en zijn dienstbaar ingesteld. Jullie worden intensief ondersteund door het coördinatieteam van het Jakobskerkenpad en geruggesteund door jullie regioverantwoordelijke. Tijdens je etappe zijn jullie voor de deelnemers hospitalero voor één dag (en nacht).

Facetten van de taak

Het team

Het staat je als etappeverantwoordelijke vrij om een groepje medewerkers rond je te verzamelen om de etappe voor te bereiden en te doen slagen.

Het etappeteam van Brasschaat (2010).

Verkenning van de etapperoute

Het coördinatieteam van het Jakobskerkenpad bezorgt jou en je team een voorstel van routebeschrijving van jullie etappe, een bijhorende routekaart en een routebestand, dat je naar een wandel-gps of smartphone kunt opladen. Jullie gaan na of de routebeschrijving overeenkomt met de routekaart. Jullie brengen verbeteringen aan: afwijkingen tussen tekst en kaart, meer trage wegen zonder het traject nodeloos te verlengen … Eventuele wijzigingen meld je aan het coördinatieteam van het Jakobskerkenpad. Bekijk het etappeoverzicht onderaan deze pagina of download het overzicht hier.

Etappeplaats

Jullie bepalen de precieze aankomstplaats aan het eind van de etappe en de precieze vertrekplaats de volgende morgen. Dit kan de gemeenschappelijke slaapplaats zijn, maar dat is geen must. Als er een grote afstand is tussen de aankomst- en/of vertrekplaats en de slaapplaats, dienen jullie dit zeker aan te geven op de etappesteekkaart. Jullie zorgen in dat geval best voor vervoer.

Jakobskerken

Wanneer de route langs een Jakobskerk komt tijdens de dagtocht of er op het einde aankomt, is het wenselijk dat jullie een evenement rond deze passage organiseren. Voorbeelden zijn: de onthulling van een wegwijzer ‘Santiago de Compostela xxxx km’, de inwijding van een bronzen schelp in de drempel van de Jakobskerk, e.d. Jullie nemen hiervoor best contact op met de pastoor en/of het kerkbestuur en met de lokale overheden. Hiervoor kunnen jullie rekenen op de medewerking van het Genootschap.

Logies

Jullie zorgen voor een gezamenlijke slaapplaats, die minimaal beschikt over sanitair en mogelijkheden voor persoonlijke hygiëne (douches). Het logies kan betalend zijn (max. € 15 per persoon per nacht) of donativo. Pelgrims die over een stempelboekje van het Jakobskerkenpad beschikken, hebben voorrang op deze slaapplaatsen. De pelgrims weten dat zij over een slaapzak moeten beschikken. Wanneer pelgrims geen gebruik maken van de door jullie aangeboden slaapplaatsen, moeten zij op eigen initiatief hun reservaties regelen. Er wordt helemaal niet van jullie verwacht om je hiermee bezig houden.

De logiesplaats in Attenhoven (2010).

Maaltijden

Jullie kunnen het initiatief nemen voor een gezamenlijke maaltijd ’s avonds en een ontbijt de volgende morgen. Kunnen, niet moeten. In het andere geval informeren jullie de pelgrims waar en wanneer ze maaltijden (restaurants …) kunnen nemen. Bij een hoog aantal inschrijvingen verwittigen jullie restaurants en winkels in de omgeving.

Activiteiten

Overdag tijdens de etappetocht of ‘s avonds na de etappe kunnen activiteiten worden georganiseerd. Kunnen dus, maar niet moeten. Wanneer mogelijk en wenselijk, organiseren jullie een samenkomst met de deelnemers aan de tocht, lokale leden van het Genootschap en andere belangstellenden. Deze activiteiten kunnen betalend of gratis zijn. Wil je een idee krijgen van de in 2010 georganiseerde activiteiten tijdens het Jakobskerkenpad, download dan dit overzicht.

Stadswandeling langs de historische sites van Leuven (2010).

Ontvangst van de pelgrims

Als hospitalero voor één dag, zijn jullie de gastheer en/of gastvrouw in de etappeplaatsen. Jullie ontvangen de pelgrims, zoals jullie dat zelf als pelgrim zouden willen. Jullie organiseren de ontvangst op een punt dat op het Jakobskerkenpad ligt. Dat kan de gezamenlijke slaapplaats zijn. Als dat ergens anders is, zorgen jullie voor de begeleiding naar de slaapplaats. Dit ontvangstpunt dient gedurende de dag permanent bezet te zijn tot de laatste pelgrim aangekomen is.

Jullie dagtekenen het stempelboekje, als het kan met een lokale stempel, vb. van de lokale kerk of gemeente, of anders met een handtekening. Jullie blijven bereikbaar als aanspreekpunt, zolang de pelgrims in jullie stad of gemeente vertoeven. Jullie trachten op hun vragen een zo concreet mogelijk antwoord te geven. In geen geval kunnen jullie verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele verliezen, diefstal of ongevallen ten nadele van de deelnemers. Jullie zijn verzekerd voor berokkende schade ten nadele van derden of voor persoonlijk letsel of schade.

Etappesteekkaart

Om jullie etappevoorbereiding bij te houden is er de etappesteekkaart. Ze zal alle informatie bevatten, die jullie als ploeg nodig hebben om de etappe vorm te geven: de kerngegevens van de etappe, de vertrek- en aankomstplaatsen, het logiesaanbod dat jullie gaan voorzien, met de locatie, het aantal slaapplaatsen, douches, toiletten, kookfaciliteiten, maaltijden … Als jullie activiteiten organiseren tijdens of na de etappetocht, plaatsen jullie de informatie daarover eveneens op de etappesteekkaart. Tot slot bevat ze de routebeschrijving van de etappe.

Eens de etappesteekkaart en de routebeschrijving compleet zijn, stellen we die samen met het gpx-routebestand op de website, downloadbaar voor de ingeschreven deelnemers. Een beknopte versie met basisgegevens van de etappe zal voor iedereen zichtbaar zijn. Download hier een lege versie van de etappesteekkaart.

Opbrengst

Het is de bedoeling dat jullie een positief resultaat boeken na het aftrekken van de kosten van de inkomsten. Jullie spreken met je regioverantwoordelijke af waar deze opbrengst naartoe gaat.

Meewerken als etappeverantwoordelijke of etappemedewerker?

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?