Medewerker centrale boekhouding

 • Overal

Perspectief

De raad van bestuur is op zoek naar een medewerker (m/v) die zich op vrijwillige basis engageert voor minstens drie jaar om de boekhouding van het Genootschap te verzorgen.
De huidige boekhouder stopt de samenwerking eind 2019. Daarom is het noodzakelijk dat iemand de boekhouding overneemt vanaf 1 januari 2020. Liefst vroeger zodat de overdracht van de boekhouding het laatste trimester 2019 vlot kan verlopen.

Taken

 1. Voeren van de boekhouding:
  • Voeren van de boekhouding in de vorm van een dubbele boekhouding
  • Periodieke ingave van facturen, en bankafschriften overeenkomstig de BTW-perioden
  • Indienen van de periodieke BTW-aangiften indien nodig
  • Nazicht van de rekeningen (o.a. klanten, leveranciers, algemene rekeningen, bezoldigingen, onkosten, afschrijvingen enz.)
 2. Opstellen van boekhoudkundige staten per 31 december van elk jaar
 3. Afsluiten van de boekhouding
  •  Diverse afsluitingsverrichtingen van het boekjaar
  • Opstellen afschrijvingstabellen
  • Opstellen van het ontwerp van de interne jaarrekening
 4. Opstellen van de jaarrekening voor neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank
 5. Opstellen van ontwerp begroting in samenspraak met de raad van bestuur
 6. Indienen van de aangifte rechtspersonenbelasting
 7. Tweemaandelijkse financiële rapportering aan de raad van bestuur
 8. Op vraag aanwezig zijn op de vergaderingen van de raad van bestuur
 9. Advies verlenen aan de raad van bestuur in verband met boekhouding en fiscaliteit
 10. Nauwe samenwerking met de penningmeester, lid van de raad van bestuur

Pluspunten

 • Professionele ervaring
 • Lid zijn van het Vlaams Compostelagenootschap
 • Bereid zijn om zich kandidaat te stellen voor de raad van bestuur

Geboeid door deze belangrijke vrijwilligerstaak?

Stel dan hier je kandidatuur voor deze taak.

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?