Jakobskerkenpad

Over het vlonderpad door 'het Vinne' (2010).

Het bestuursorgaan heeft het spijtige besluit moeten nemen om het Jakobskerkenpad 2022 af te gelasten.

We zouden op dit moment volop aan de voorbereidingen moeten beginnen, maar de stijgende besmettingscijfers en de strenger wordende maatregelen maken het erg moeilijk om op een veilige manier te vergaderen. We stellen vast dat mensen, ook bij andere activiteiten, momenteel afhaken om die reden.

Het Jakobskerkenpad is een groepsevenement. De kans is reëel dat we volgende zomer nog moeilijkheden ondervinden om in alle gemoedsrust met een grote groep samen op te trekken. De inschrijvingen waren gepland vanaf half februari 2022. We vrezen dat velen op dat moment nog een afwachtende houding zullen aannemen. Begrijpelijk, want een deel van ons publiek behoort tot de kwetsbare groep voor een COVID-19 besmetting.

Al deze onzekere factoren, plus onze maatschappelijke plicht om onze verantwoordelijkheid tegenover onze medewerkers en deelnemers op te nemen, hebben tot deze beslissing geleid.

Er is al erg veel werk verricht, en dat willen we niet laten verloren gaan. We hebben het plan opgevat om op basis van de kaartjes en steekkaarten een gids uit te geven van het Jakobskerkenpad, in dezelfde geest als onze andere Via-gidsen.

Het is geen prettige boodschap die wij jullie moeten melden, maar we durven hopen op jullie begrip en solidariteit. Tegelijkertijd willen we alle medewerkers oprecht danken voor hun inzet.

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?