Werkgroep Spiritualiteit

De werkgroep Spiritualiteit wil de pelgrims vóór, tijdens en na hun tocht spirituele bagage meegeven. De dieperliggende waarden van de camino beleven en herbeleven, zich bezinnen over de levensweg, het onderweg zijn, het ontmoeten, het loslaten.

De werkgroep geeft impulsen om bij dit alles stil te staan en het te delen met anderen. De werkgroep wil een (vrijblijvend) forum bieden. Een forum waar de pelgrim zijn verhaal kwijt kan, waar hij/zij van gedachten kan wisselen over ontmoetingen en ervaringen tijdens de tocht.

Voor twee belangrijke activiteiten van het Genootschap is de werkgroep Spiritualiteit inhoudelijk verantwoordelijk:
– vóór de tocht: de dag van de pelgrim of de pelgrimszegen;
– na de tocht: de terugkomdag voor al wie op tocht is geweest.

Op deze twee activiteiten staat de onderlinge verbondenheid onder pelgrims centraal. Creativiteit, levensverhalen, bezinningsteksten, religieuze teksten, presentaties, sfeerbeelden, stiltemomenten, bijzondere plaatsen, symbolen zijn wegen om met de pelgrims te communiceren.

Je rond spiritualiteit engageren in het Genootschap

Wil je als organisator van een activiteit de medewerking van de werkgroep Spiritualiteit?

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?