Pelgrimskoor Adalard van Aubrac

Wie we zijn

Het pelgrimskoor van het Vlaams Compostelagenootschap is ontstaan op het Jakobskerkenpad dat in 2010 alle Jakobskerken in Vlaanderen al wandelend verbond. Het koor ontleent zijn naam aan de Vlaamse burggraaf Adalard van Aubrac, die een pelgrimshospitaal stichtte op de hoogvlakte van Aubrac in het Centraal Massief in Frankrijk.

Het pelgrimskoor telt een 35-tal pelgrims. Het repertorium bestaat uit zo’n 25 liederen in het Nederlands, Frans, Engels, Duits, Latijn en Spaans. Het koor zingt één- tot vierstemmige liederen en dit zowel a capella, als met ondersteuning van een pianist of organist. Jaarlijks verrijken een aantal nieuwe liederen het repertorium.

Het koor is een heterogeen gezelschap. Sommige leden kunnen muziek lezen, anderen niet, sommigen hebben een muziekopleiding genoten, anderen niet, sommige koorleden zijn er van bij de start bij, anderen zijn nieuw, sommigen kunnen zich voor elke activiteit engageren, anderen houden het bij één optreden. Dit werkt prima, omdat de dirigent het repertorium kiest op basis van de koorleden die zich voor een bepaalde activiteit engageren. Er is een vrij evenwichtige verdeling tussen alten en sopranen en tussen tenoren en bassen. Vrouwen zijn iets in de meerderheid.

Repetities

Het pelgrimskoor houdt af en toe een intensieve repetitie in het Sint-Barbaracollege, Savaanstraat, 34, Gent. De eerste repetitie van 2023 had op zaterdag 11 februari in Gent plaats. De volgende repetitie is gepland op zaterdag 1 juli.

Praktisch

Vóór elke repetitie en vóór elke uitvoering krijg je als koorlid via e-mail een nieuwsbrief met allerlei informatie: plaats van afspraak, uurschema, welke liederen worden er gezongen … Daarin vragen we om via e-mail te laten weten of je al dan niet aanwezig zult zijn op een komende repetitie of uitvoering.

Op de dag van een uitvoering houden we vóór de start van het evenement ter plaatse ook nog een repetitie. Zo kunnen koorleden die niet op een repetitie aanwezig kunnen zijn, de draad opnemen en meezingen. Daarnaast willen we pelgrims die muziek kunnen lezen en/of lid zijn van een of ander koor, de gelegenheid geven om die dag met ons pelgrimskoor mee te zingen.

Koorleden hebben digitaal toegang tot een map met onze pelgrimsliederen. Per pelgrimslied vindt men in deze map de opnames per stem (sopraan, alt, tenor, bas) zodat een koorlid thuis zijn/haar stem kan inoefenen. Voor nieuwe koorleden en koorleden die niet op een repetitie kunnen aanwezig zijn, is dit een grote hulp.

Wanneer we zingen

Jaarlijks ondersteunen we met onze liederen een aantal activiteiten van het Genootschap.

  • Op zaterdagvoormiddag 3 juni tekenen we present bij de eucharistieviering op in de Goede Bijstandskerk in Brussel, voorafgaand aan de traditionele processie van het Sint-Jacobsbeeld naar de Kapellekerk. Daar sluiten we de processie al zingend af.
  • Op dinsdag 25 juli luisteren we de eucharistieviering/gebedsdienst van het feest van Sint-Jakob op.

Zing je graag mee? Welkom!

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?