Fysieke voorbereiding

Als je gezondheidsproblemen hebt of vragen over je conditie, dan neem je best tijdig contact op met je huisarts en/of jouw geneesheer-specialist.

Hoe dan ook, de tocht naar Compostela blijft voor de meeste pelgrims een niet alledaags gebeuren. Daarom is het zo belangrijk dat je werkt aan de fysieke voorbereiding. Probeer je conditie aan te scherpen en bouw daarvoor langzaam de inspanningen op. Eerst zachtjesaan en naarmate het vertrek nadert intensiever.

Las ook een paar weekends in waarbij je wandelt of fietst met een volledige bepakking. Dat kan overigens ook de aanleiding zijn om veel spullen thuis te laten.

Op sommige camino’s krijg je de eerste dagen al een pittig hoogteverschil te verwerken. Dat is onder meer het geval op de Camino Francés, tenminste als je uit St.-Jean-Pied-de-Port vertrekt. Plan die voorbereidende wandelingen en weekends dus ook in streken met toch ‘een beetje’ stijgen en dalen. De Ardennen bv. of de Eifel.

Dat geldt misschien nog meer voor fietsers. Vergroot de afstanden en het aantal uren fietsen tot je het gewenste niveau bereikt. Leer klimmen en je versnellingen juist en automatisch gebruiken. Klim op eigen tempo, zonder forceren. Dat is beter dan doodop boven te komen. Oefen de afdalingen met bagage en leer stap voor stap juist en veilig te remmen. De zwaarste ongevallen gebeuren tijdens afdalingen.

Tot slot: wandel of fiets tijdens je voorbereiding altijd in alle weersomstandigheden, ook als het stevig waait en pijpenstelen regent. Op jouw camino zal het ook niet elke dag ideaal wandel- of fietsweer zijn.

Mentale voorbereiding

Stel je lang vooraf een aantal belangrijke vragen over de tocht.

Waarom wil je vertrekken? Wat wil je bereiken? Wat zoek je? Wat kan, wil en moet je daarbij loslaten? Hoeveel tijd kun en wil je aan een Compostelatocht besteden? Ga je alleen, met partner, met enkele vrienden, kameraden …? Kun je het aan om enkele weken of maanden ‘alleen’ te zijn?

Het nadenken hierover zal je helpen om de tocht tot een goed einde te brengen. Lectuur over de camino en over pelgrimeren in het algemeen, tv-uitzendingen, films en praten over de camino met andere (kandidaat-)pelgrims kunnen je helpen.

Het Compostelagenootschap helpt je daarbij: er zijn infodagen, je kan vrijwel elke zaterdag terecht op het infopunt, er zijn allerlei activiteiten van lokale afdelingen waar je geestverwanten kan ontmoeten.

Maar het Genootschap kan niet altijd helpen. Als jouw camino ook een middel moet zijn om dingen te verwerken of problemen op te lossen, dan kan het soms nuttig of nodig zijn om ook elders hulp te zoeken.

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?