Werkgroep Pelgrimspaden en Onderdak

Taak

Het actieterrein van onze werkgroep ligt in de uitbouw van de verschillende Via’s die Vlaanderen doorkruisen en de logiesvoorzieningen langs deze routes. De werkgroep bestaat uit twee geledingen: de stuurgroep en de trajectbeheerders.

De stuurgroep organiseert het werk aan de Via’s. Zij zorgt voor een gedetailleerde uittekening en wegbeschrijving van de trajecten, die ze in samenspraak met de trajectbeheerders beter maakt en up-to-date houdt. Het resultaat is de publicatie van papieren pelgrimsgidsen, van routes op de digitale landkaarten en van downloadbare gps-bestanden op de webpagina’s met de steekkaarten van de Via’s. Waar toepasselijk zorgt ze voor het gelijklopen van de Via’s met het Jakobskerkenpad.

Voor het onderdak langs onze Via’s beheert de stuurgroep het logiesaanbod door werving van gastgevers, de verwerking en het up-to-date houden van de gegevens en het publiceren ervan in pdf-vorm, op de digitale kaarten en in de downloadbare gps-bestanden op de steekkaarten van de Via’s.

De stuurgroep zorgt voor de vorming en ondersteuning van de trajectbeheerders bij hun taken op het terrein. Ze stelt de nodige werkinstrumenten ter beschikking voor de terugkoppeling van hun aanbevelingen aan de stuurgroep.

De rol van de trajectbeheerders is heel belangrijk. Het zijn leden die de streek rond een Via goed kennen. In overleg met de stuurgroep zijn ze verantwoordelijk voor het actueel houden en het verbeteren van de route en de wegbeschrijving van het traject onder hun hoede. Zij brengen de bewegwijzering aan, controleren op regelmatige basis of deze nog correct en voldoende is. Zij stellen noodzakelijke of tijdelijke aanpassingen aan het traject voor. Ten slotte werken zij mee aan het up-to-date houden van het logiesaanbod langs hun traject.

Voor een feilloze aansluiting met de andere pelgrimswegen onderhoudt de stuurgroep contacten met de Nederlandse, Waalse en Franse zusterorganisaties.

Een overzicht van de 'werken' aan de Via's bekijken?

Beter maken van de trajecten

Bij het uitstippelen van pelgrimspaden hanteert de werkgroep de volgende werkwijze:

  • Vermijden om een bestaande route te wijzigen als dit geen duidelijke opwaardering inhoudt.
  • Kiezen voor een pelgrimsvriendelijke weg. Indien mogelijk langs trage wegen. Dus onverharde wegen boven fietspaden, die boven motorvoertuigluwe wegen, en als het niet anders kan, drukke verkeerswegen.
  • Vermijden van nutteloze omwegen.
  • Synchroniseren met het Jakobskerkenpad waar toepasselijk.
  • Opnemen van cultuurhistorische bezienswaardigheden en weetjes in de wegbeschrijving.
  • Zorgen voor een pelgrimsvriendelijke aansluiting op pelgrimswegen in de buurlanden.

Een Via-deeltraject onder je hoede nemen?

De werkgroep Pelgrimspaden en Onderdak heeft intussen de trajecten van de Via Monastica en Via Limburgica grondig herbekeken en bijgestuurd. Ook zijn al twee nieuwe Via’s ontwikkeld: de Via Brugensis en de Via Yprensis. Van deze vier Via’s zijn de nieuwe gidsen al verschenen. We werken verder aan het bijsturen van de Via Brabantica en de Via Scaldea en maken werk van nog twee nieuwe pelgrimswegen: de Via Tenera en de Via Lovaniensis.

Alle Via’s zijn opgedeeld in behapbare deeltrajecten. Voorlopig zijn er voldoende vrijwilligers die als trajectbeheerder een of meerdere deeltrajecten van een Via onder hun hoede willen nemen.

Wil je graag trajectbeheerder zijn?

Via-pelgrimsgidsen

Ons genootschap geeft negen gidsen uit voor zes pelgrimsroutes door België: de Via Brabantica, de Via Brugensis, de Via Limburgica, de Via Monastica, de Via Scaldea en de Via Yprensis. In de gidsen vind je een gedetailleerde wegbeschrijving, topografische kaarten (1:50 000) en praktische informatie. De gidsen geven ook achtergrondinformatie over landschap, cultuurgeschiedenis, bezienswaardigheden en spituele plaatsen.

Meer weten over de Via-pelgrimsgidsen

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?