Zuurstof voor de ziel

Mijn huiverend hart…
Mijn bange vermoedens…
Mijn ingekankerde achterdocht…
Mijn ingeroeste gewoonten…
Mijn voortdurend vragen…
Mijn angst voor het onbekende…
Mijn versplinterde dromen…
Mijn twijfelend verstand…
Mijn ingesleten inzicht…
Mijn eeuwig nuanceren…
Mijn wiskundige bewijzen…
Mijn zeker weten…
Mijn domme denken…
Mijn argwanend oog…
Mijn geschokt vertrouwen…
maken het mij moeilijk
om te geloven dat het anders kan.
Toch wil ik geloven, Heer.
Kom mijn ongeloof te hulp.

 

Uit: Liturgische viering Pastorale zone Meander – 13de zondag door het jaar

Aangebracht door Luc De Bolle

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?