Opname in een openbaar ziekenhuis

Leg je Europese ziekteverzekeringskaart voor aan de opnamedienst. Het ziekenhuis verrekent de kosten dan rechtstreeks met je ziekenfonds.

Je mag niet vergeten om de ziekenhuisopname binnen de 48 uur te melden aan de alarmcentrale van de reisbijstand van je ziekenfonds. Bij de christelijke, socialistische, liberale en neutrale ziekenfondsen en Railcare is dat Mutas. De vijf onafhankelijke ziekenfondsen werken met een andere organisatie, Mediphone Assist. Het telefoonnummer van de alarmcentrale staat op de achterzijde van je Europese ziekteverzekeringskaart.

Opname in een privéziekenhuis

Privéziekenhuizen aanvaarden de Europese ziekteverzekeringskaart meestal niet en dringen er dikwijls op aan dat de patiënt meteen betaalt. Doe dat niet. Neem altijd contact op met de alarmcentrale, zij maken afspraken over de betaling. Als je toch kosten ter plaatste dient te betalen, kan je die in België bij je ziekenfonds recupereren aan de hand van de originele bewijsstukken.

Ambulante medische zorg

Een gewone raadpleging van een arts of de aankoop van geneesmiddelen betaal je meestal zelf. De kosten kan je na je terugkeer in België bij het ziekenfonds recupereren door het de originele bewijsstukken te bezorgen.

Repatriëring

Repatriëring gebeurt enkel als het medisch team van Mutas of Mediphone dat beslist.

Tip!

Beschik je over een smartphone, dan kan je de app ‘Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK)’ downloaden. Ze bevat een handleiding – per land – over  de gedekte behandelingen en kosten, formaliteiten voor terugbetaling, noodnummers en contactgegevens. De app is gratis beschikbaar voor Android en iPhone. Denk eraan dat deze app de Europese Verzekeringskaart niet vervangt.

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?