Pelgrimskoor Adalard van Aubrac

Wie we zijn

Het pelgrimskoor van het Vlaams Compostelagenootschap is ontstaan op het Jakobskerkenpad dat in 2010 alle Jakobskerken in Vlaanderen al wandelend verbond. Het koor ontleent zijn naam aan de Vlaamse burggraaf Adalard van Aubrac, die een pelgrimshospitaal stichtte op de hoogvlakte van Aubrac in het Centraal Massief in Frankrijk.

Het pelgrimskoor telt een 35-tal pelgrims. Het repertorium bestaat uit zo’n 25 liederen in het Nederlands, Frans, Engels, Duits, Latijn en Spaans. Het koor zingt één- tot vierstemmige liederen en dit zowel a capella, als met ondersteuning van een pianist of organist. Jaarlijks verrijken een aantal nieuwe liederen het repertorium.

Het koor is een heterogeen gezelschap. Sommige leden kunnen muziek lezen, anderen niet, sommigen hebben een muziekopleiding genoten, anderen niet, sommige koorleden zijn er van bij de start bij, anderen zijn nieuw, sommigen kunnen zich voor elke activiteit engageren, anderen houden het bij één optreden. Dit werkt prima, omdat de dirigent het repertorium kiest op basis van de koorleden die zich voor een bepaalde activiteit engageren. Er is een vrij evenwichtige verdeling tussen alten en sopranen en tussen tenoren en bassen. Vrouwen zijn iets in de meerderheid.

Repetities

Het pelgrimskoor repeteert in het Sint-Barbaracollege, Savaanstraat 33 in Gent. De repetities gaan door op:

  • 04.07.20 van 10.30 uur tot 15 uur
  • 03.10.20 van 10.30 uur tot 15 uur

Wanneer we zingen

Jaarlijks ondersteunen we met onze liederen een aantal activiteiten van het Genootschap:

  • Op zaterdag 06.06.20 in de Onze-Lieve-Vrouw van Goede Bijstandkerk in Brussel ter gelegenheid van de Sint-Jakobsprocessie
  • Op zaterdag 25.07.20 tijdens de misviering van het Feest van Sint-Jakob
  • Op zaterdag 24.10.20 bij de Van Eyck – evocatie in de Sint-Pietersabdij van Gent; om 12 uur ontvangst met broodjes, daarna repetitie

Zing je graag mee? Welkom!

Log in with your credentials

Forgot your details?