Meervoudig lidmaatschap

Voor welke projecten?

De pelgrimstocht moet een duidelijke maatschappelijke meerwaarde hebben, bijvoorbeeld een reïntegratieproject, een jongerenproject, een tocht met personen met mentale of fysieke problemen, een project met kwetsbare deelnemers etc.

Wie kan een aanvraag indienen?

Een school, vereniging of organisatie die zich richt op niet-economische doelen. Deze vereniging draagt normen en waarden uit die op generlei wijze in tegenspraak zijn met die van het Vlaams Compostelagenootschap.

Wat zijn de voordelen?

De vertegenwoordiger van de vereniging kan met zijn lidmaatschap een meervoudig lidmaatschap aanmaken. Hij of zij geniet dezelfde voordelen als een gewoon lid. Verneem hier meer over de voordelen.

Voor de bijleden zijn de voordelen:

  • het meervoudig lidmaatschap aan €5 per persoon in plaats van €32 (België) of €42 (buitenland);
  • het gratis ontvangen van één stempelboekje per bijlid;
  • de deelname aan de Dag van de Pelgrim – Pelgrimszegen én de Terugkomdag aan dezelfde voorwaarden als andere deelnemers; meer informatie over deze activiteiten en de mogelijkheid om in te schrijven vind je via de activiteitenpagina;
  • het ontvangen op de Terugkomdag van een pelgrimstegel met het logo van het Genootschap en de vermelding van het jaar waarin je de tocht hebt afgelegd.

Hoe verloopt de aanvraag?

Je project aanmelden (Stap 1)

De vertegenwoordiger stelt de vereniging voor, motiveert de bedoeling van de pelgrimstocht grondig en mailt dit naar [email protected]. Indien nodig kan extra informatie worden gevraagd. Het bestuursorgaan van het Vlaams Compostelagenootschap bekijkt en beoordeelt elke aanvraag en deelt de uiteindelijke beslissing mee aan de vertegenwoordiger. Voor elke nieuwe tocht wordt een nieuwe motivatie gevraagd.

Na een positieve beoordeling kan je naar Stap 2.

Jezelf inschrijven (Stap 2)

Als vertegenwoordiger van de groep maak je eerst een nieuw lidmaatschap aan. Klik naargelang op Lidmaatschap België (€32) of Lidmaatschap Buitenland (€42). Opgelet! Wanneer je al een persoonlijk lidmaatschap hebt bij het Vlaams Compostelagenootschap, dien je als vertegenwoordiger nog een apart lidmaatschap aan te kopen. Hierbij dient het e-mailadres bij de inschrijving voor het lidmaatschap verschillend te zijn van het e-mailadres dat je gebruikt voor je persoonlijk lidmaatschap. Je kiest best je e-mailadres van je school, vereniging of organisatie. Na betaling activeren we je lidmaatschap.

Na het aanmaken van het lidmaatschap kan je naar Stap 3.

Meervoudig lidmaatschap aanmaken (Stap 3)

Je logt in met de gebruikersnaam (= e-mailadres) en wachtwoord die je als vertegenwoordiger hebt aangemaakt. Ga naar dit webformulier waarop je de gegevens van alle tochtleden invult.

Je schrijft het totaalbedrag van € 5 x het aantal bijleden vermeld op de lijst over naar bankrekening BE06 2800 5620 0322 van het Vlaams Compostelagenootschap met vermelding van Meervoudig lidmaatschap en de naam van je school, vereniging of organisatie.

Na ontvangst van de betaling versturen wij de stempelboekjes in één zending naar de vertegenwoordiger van de vereniging, die zelf instaat voor verdeling onder de bijleden.

Na het aanmaken van het lidmaatschap kan je naar Stap 4.

Pelgrimstegel ontvangen (Stap 4)

Als de vertegenwoordiger een scan bezorgt van de compostela van elk bijlid aan [email protected], ontvangen deze op de Terugkomdag een pelgrimstegel. De vertegenwoordiger zelf volgt de normale procedure en laadt een scan van zijn compostela op via de website. Bij de inschrijving voor de Terugkomdag geeft de vertegenwoordiger aan welk bijlid een pelgrimstegel wenst te ontvangen.

Opgelet! Tegels die we niet kunnen overhandigen tijdens de Terugkomdag kunnen we niet verzenden. De vertegenwoordiger kan na een afspraak via [email protected] de overige pelgrimstegels afhalen in ons secretariaat in Mechelen Kijk hier voor de bereikbaarheid.

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?