Ontstaan en Groei

Tijdens zijn pastoraal werk in Frankrijk maakte benedictijn Willibrord Mondelaers kennis met de Jakobswegen in dat land. Teruggekeerd naar de Sint-Andriesabdij in St.-Andries-Brugge, vond hij in 1985 de tijd rijp om in Vlaanderen een Compostelagenootschap in het leven te roepen. In 1979 had René Brynaert al een eerste Nederlandstalige gids uitgegeven voor de Camino de Santiago. Een derde belangrijke figuur in de ontstaansgeschiedenis van het Vlaams Compostelagenootschap is Wilfried Wijn. Na een fietstocht naar Santiago droomde hij ervan om in het kader van Sporta – een organisatie met wortels in de abdij van Tongerlo – een Jakobsbroederschap op te richten. Willibrord, René en Wilfried besloten de handen in elkaar te slaan. Dat leidde tot de stichting van het Vlaams Compostelagenootschap, op 4 mei 1985, in de St.-Andriesabdij in St.-Andries-Brugge.

Meteen na de start kon het Genootschap al meewerken aan de Europaliatentoonstelling Santiago de Compostela. 1000 jaar Europese Bedevaart (1985). De tentoonstelling in Gent was belangrijk  voor de herleving van de Compostelapelgrimage in heel Europa. Een tweede belangrijke manifestatie was de viering van het 25-jarig bestaan in 2010. Leden van het Genootschap liepen toen een tocht van 843 km langs alle Vlaamse Jakobskerken. Goed voor 38 dagen!

In de loop der jaren ontstonden in het Compostelagenootschap negen regionale afdelingen. Hun activiteiten zijn belangrijke ontmoetingskansen voor de leden: wandelingen, voordrachten, bezoeken, pelgrimsavonden, barbecues en veel meer.

Een reeks werkgroepen werd opgericht: voor afdelingenwerking, bibliotheek, hospitaleros (voor de albergue in Los Arcos), infodagen, infopunt, pelgrimskoor, pelgrimspaden, spiritualiteit. Zo organiseert de werkgroep Spiritualiteit jaarlijks onder meer een pelgrimszegen en een terugkomdag.

Het geven van informatie aan leden en niet-leden is een van de hoofdopdrachten. De informatiestroom is met de jaren uitgebreider en beter geworden, via onder meer het tijdschrift De Pelgrim (vier nummers per jaar), de maandelijkse nieuwsbrief ¡Hola!, het infopunt in Mechelen (vrijwel elke zaterdag), tal van infodagen en VIA-topogidsen voor de pelgrimspaden door België.

Ten slotte leveren een aantal vrijwiligers essentiële diensten: de ledenadministratie, het stempelboekje bezorgen, de winkel laten draaien, instaan voor de logistiek en de website beheren.

Het aantal leden – gezinnen – groeide gestadig tot ca. 2500 de laatste vijf jaar.
De geschiedenis tot 2005 kan je nalezen in De Pelgrim, nr. 80, maart 2005.

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?